Cuy - FR
Cuy - NL
Nefkens
Zus, Erna & Wenny
Bendiks
De stem van Henk
Oorlogsdagboek
Holla
Verberne
previous arrow
next arrow
Cuy - FR


Cuy inédit

« Je voulais comprendre où je vis. »
C'était la motivation pour Peter Baas d’écrire l'histoire du lieu-dit de Cuy en Bourgogne : du plus ancien résident connu de 1291 au championnat national d'un taureau local en 2017.
Cuy inédit est le reflet de plus de 700 ans de « petite histoire ». Le lecteur traverse un nombre surprenant d'histoires et d’évènements réactualisés et rendus accessibles à un large public. L’ascension et le déclin d'un hameau rural deviennent ainsi plus qu'une note en bas de page de l'Histoire.

L'auteur néerlandais s'est installé à la Maison forte de Cuy, située dans le département de la Nièvre, en l’an 2000. Ses recherches ont commencé avec les anciens habitants de cette forteresse médiévale : les Seigneurs de Cuy, qui l'ont eue en propriété pendant des siècles. Ensuite, il a mené une enquête passionnante sur les hauts et les bas des 1816 autres personnes qui ont vécu à Cuy au fil du temps. Ce livre, richement illustré, raconte leur vie en douze chapitres, chacun avec un interlude consacré à une figure emblématique de l'histoire de ce lieu-dit anonyme.

prix: 15 euro
à commander chez l'auteur: peter.baas@wanadoo.fr

Cuy - NL

Het ongekende Cuy

“Ik wilde begrijpen waar ik woon.” Dat was de motivatie om de geschiedenis van het buurtschap Cuy in de Bourgogne te schrijven: van de vroegst bekende inwoner uit 1291 tot en met het nationale kampioenschap van een lokale
stier in 2017.
Het ongekende Cuy is de weerslag van ruim 700 jaar ‘kleine geschiedenis’. Er zijn verrassend veel lezenswaardige verhalen gevonden die vervolgens toegankelijk zijn gemaakt voor een groot publiek. De bloei en neergang van een plattelandsgehucht worden daarmee meer dan een voetnoot van de geschiedenis.
De Nederlandse auteur vestigde zich in 2000 in het Maison forte van Cuy in het departement Nièvre. Zijn onderzoek begon logischerwijs bij de bewoners van deze middeleeuwse vesting: de Seigneurs de Cuy, die het eeuwenlang in bezit hadden. Maar hij onderzocht daarna ook het wel en wee van de andere 1816 mensen die ooit in Cuy hebben gewoond. Het geïllustreerde boek vertelt hun leven in twaalf hoofdstukken, die elk worden afgesloten met een profiel van een markant figuur uit de geschiedenis van dit (voorheen) anonieme gehucht.

Het boek is oorspronkelijk in het Frans in druk uitgegegeven. De Nederlandse vertaling is alleen in PDF-versie beschikbaar.
U kunt twee hoofdstukken in PDF downloaden:
Een betreft een waar gebeurd politiek schandaal uit 1870 rond een eigenaar van Cuy: de heer Millereau
Het tweede excerpt is een verhaal over een schilderij met een vrouwenportret dat op de zolder lag: Mevrouw 'Morin'.

Nefkens


Nefkens

Ruim een eeuw beslaat de geschiedenis van de doortastende ondernemersfamilie Nefkens in Amersfoort, die een belangrijk stempel heeft gedrukt op het particulier en openbaar vervoer.
Jan Nefkens veroverde eind negentiende eeuw een positie als marktleider in de rijwielhandel met topmerken als Adler en Simplex. Zijn zoon Henri professionaliseerde de zaak en richtte zich uiteindelijk volledig op ‘automobielen’, dankzij de samenwerking met het Amerikaanse General Motors. De NV Henri Nefkens voerde merken als Chevrolet en Pontiac.
Opvolger Piet slaagt er vervolgens in de continuïteit van het bedrijf te garanderen tijdens de Tweede Wereldoorlog, en in de wederopbouw groeit het bedrijf gestaag, vooral door het merk Opel. Bovendien verzorgt hij decennialang het openbaar vervoer in de almaar uitdijende stad.
De keuzes, producten, marketing en commerciële successen van deze drie generaties zijn beschreven tegen de achtergrond van Amersfoort en de opkomst, bloei en toekomst van de auto.

Het boek is uitgegeven door Aldus Uitgevers en voor 25 euro te verkrijgen in de boekwinkel.

Zus, Erna & Wenny


Zus, Erna & Wenny

‘Ik probeer te analyse¬ren, te registreren, ik jaag door heel die krank-zinnige kippenren en ik vind zoveel ongerech¬tigheden dat de schrik me om het hart slaat en ik niet meer weet waar te beginnen en als ik in het wilde weg een paar grepen doe stuit ik allereerst op mijn onevenwichtigheid die mijn stemmin¬gen doet omslaan in een onbegrijpelijk tempo.’ (Wenny, 1948)

Zus, Erna en Wenny zijn een en dezelfde vrouw. Die namen staan voor verschillende fasen van haar leven (1918-1978). Ze woont twee lange perioden in Nederlands-Indië, waar ze zowel groot geluk (Zus) als - na haar studie in Nijmegen - extreme ellende in de jappenkampen (Erna) meemaakt. De terugkeer naar Nederland na de oorlog valt haar zwaar en heeft een persoonlijke crisis tot gevolg. Ze (Wenny) vindt uiteindelijk meer geluk bij echtgenoot Peter ‘Piet’ Nefkens, in haar gezin en in het vrijwilligerswerk in Amersfoort. Deze ervaringen en haar diepe, katholieke geloofsopvatting drukken hun stempel op Wenny Nefkens-Wennubst, een vrouw die niet makkelijk geleefd heeft.
De biografie put uit zo’n duizend aan haar gerichte brieven en de beschrijving van haar omgeving en de tijdgeest kleuren het beeld van deze boeiende persoonlijkheid in.

De uitgave is verzorgd door Aldus Uitgevers en is in eigen beheer door de familie uitgegeven. Een PDF-versie is op verzoek te verkrijgen: peter.baas@wanadoo.fr

Bendiks

Een Joodse vrouw schreef bijna 35 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog een manuscript dat een bewerking was van het dagboek dat zij als meisje in de periode 40-45 bijhield en waarin zij schrijft over haar persoonlijke ervaringen als jonge Jodin , die geconfronteerd wordt met Jodenhaat, met meelopers, verraders, helpers en helden, en met een netwerk van verzetsmensen en vertegenwoordigers van de Rooms-Katholieke kerk dat haar en haar familie helpt om uiteindelijk te vluchten naar een veilig onderduikadres in het buitenland.

De redactie en correctie op het dagboek was gedaan, een uitvoerige inleiding was toegevoegd en alles stond klaar voor verzending naar de drukker toen de beheerder van het copyright van het dagboek afzag van publicatie.

De stem van Henk


De stem van
Henk Wennubst

Het boek bevat een aantal documenten van de hand van Henk Wennubst (Amsterdam 1891- Soerabaja 1948). Het eerste is een verslag uit 1913 over zijn reis als jonge man naar de Groene Smaragd, waar hij de rest van zijn leven zal blijven wonen en ondernemen.
Het tweede deel bestaat uit een serie brieven aan zijn zoon Dick Wennubst die na de scheiding zijn moeder terug naar Nederland volgde en daar tijdens de oorlog bleef. Na de dood van zijn vader heeft hij de zaak in Indonesie overgenomen.
Het derde deel zijn Henks brieven aan zijn dochter Zus (a.k.a. Erna en Wenny) in de periode direct na de oorlog, na hun beider bevrijding uit de Japanse kampen en tijdens de wederopbouw van zijn zaak in Soerabaja.
Met name de brieven aan zijn dochter zijn direct, betrokken en liefdevol als zij, na terugkeer in Nederland, door een zeer moeilijke periode gaat.

Samengesteld en van commentaar voorzien door Peter Baas. Een uitgave in PDF-formaat is op verzoek bij de auteur te bestellen: peter.baas@wanadoo.fr

Oorlogsdagboek


Oorlogsdagboek

Leny Holla-Aarts, echtgenote van de Vughtse verzetsleider Harry Holla, was een bijzondere vrouw. Niet alleen was zij de drijvende kracht achter haar tegen het onrecht strijdende man, ook wist zij tussen de geboorte van haar zoon Joos en de bevrijding van Vught, haar belevenissen in een beknopt dagboek vast te leggen. Een dagboekje dat de lezer deelgenoot maakt van de laatste maanden van de oorlog. Gezien, beleefd en beschreven door een bewonderenswaardige vrouw.
Het is een indrukwekkend boekje. Zonder opsmuk beschrijft Leny de gebeurtenissen die voorafgingen aan de bevrijding van Vught op 26 en 27 oktober 1944. Ze betrekt de lezer in het spanningsveld tussen glorende hoop en teleurstelling op de weg naar de vrijheid. Bovendien laat ze die weg niet in Vught eindigen. Kleine en grote gebeurtenissen worden met elkaar verweven.
Peter Baas heeft het dagboek van commentaar voorzien en in de historische context geplaatst.

Het boek is uitgegeven door Aldus Uitgevers en te verkrijgen in de boekwinkel en kost slechts 5 euro.

Holla


Harry Holla

De jurist Harry Holla (1904-1992) groeide tijdens de Tweede Wereldoorlog uit tot een prominent verzetsman en zette zich belangeloos in voor een aantal in het nauw gedreven Vughtse en Bossche Joodse families.
Direct na de bevrijding werd Holla benoemd
tot president van het Tribunaal in ’s-Hertogenbosch dat oorlogsmisdaden moest beoordelen.
Aan de hand van leven en werk van Harry Holla brengen Peter Baas, Truus Wertheim-Cahen en Arnoud-Jan Bijsterveld in deze uitgave, vanuit verschillende invalshoeken, de verbondenheid tussen de uiteenlopende persoonlijke verhalen van de eerste, tweede en derde generatie erfdragers aan het licht. Daarbij staan herinneren en herdenken centraal.

Het boek is uitgegeven door Aldus Uitgevers en is vanaf 18 november 1922 voor 25 euro te verkrijgen in de boekwinkel.

Verberne


Niet praten, maar doen!

Biografie Jacques Verberne, huisarts te Den Haag en held op de Grebbeberg tijdens de meidagen 1940.
Het is een boek over Jacques Verberne en Wilma de Vries. Twee twee mensen met een eigen achtergrond die midden in oorlogstijd trouwen. Wilma is op haar 10e wees geworden, opgevangen in het liberale gezin van haar tante en is een ondernemende twintiger. De streng katholiek en in militaire traditie opgevoede vader weet zich op zijn 28e heldhaftig te verweren op de Grebbeberg in de meidagen van 1940. Tijdens de oorlogsjaren moet hij langdurig onderduiken. Na de oorlog weet hij als huisarts een praktijk in Den Haag op te bouwen, mede dank zij de ondersteuning van Wilma.

Het boek is een beschrijving van hun levens op basis van privé en openbare archieven. Om hun leven nog meer kleur en betekenis te geven is zo veel mogelijk geprobeerd het daarbij passende tijdsbeeld mee te geven.previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow